PRO LIDI, KTEŘÍ TADY ŽIJÍ A CHTĚJÍ ŽÍT

Diskutujte s námi o Šumperku na facebooku PRO-REGION

Volební program

#jsmePRO

vytvoření komplexní strategie pro rozvoj obcí a měst Šumperska, Jesenicka a Zábřežska. Jsme otevření novým myšlenkám a lidem, kteří vnímají potřebu změny. Úspěchu lze dosáhnout jedině tehdy, budeme-li vzájemně kooperovat.

PRO VODU

V RUKÁCH NAŠICH STAROSTŮ

Jsme PRO, aby si obce provozovaly vodovody a kanalizace samy, bez účasti zahraničních firem.

jste pro?

PRO RADNICI

JEDNAJÍCÍ TRANSPARENTNĚ A BEZ KLIENTELISMU

Jsme PRO zveřejňování maxima informací na internetu a v Šumperském Zpravodaji. PRO lidem otevřenou radnici, která nikoho neupřednostňuje.

jste pro?

PRO PENÍZE

V MĚSTSKÝCH FIRMÁCH POD KONTROLOU

Jsme PRO, aby městské firmy byly systematicky řízeny a kontrolovány odborníky, kteří ponesou odpovědnost za výsledky.

jste pro?

Naši kandidáti

PRO-REGION je uskupení občanů různých profesí, životních postojů, názorů a věku, kteří jsou PRO zvyšování ekonomické a morální úrovně našeho regionu.

Kandidáti PRO-REGION jsou nositeli myšlenky E. Burka: "Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl."

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

První osmička kandidátů PRO-REGION

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

MUDr. Jiří Berka

Jednička kandidátky, zastupitel

Jirkovi je 38 let a profesně se zabývá otázkou rakoviny prsu, zejména její časnou diagnostikou zobrazovacími metodami. Od roku 2015 je členem PRO-REGIONu, který reprezentuje v Komisi pro přidělování grantů a dotací. Od roku 2018 je zastupitelem města Šumperka.

Nejšťastnější Jirka je, když má na blízku svou ženu, přátele a svých pět dětí. V budoucnu by se chtěl na poli komunální politiky zasadit o zlepšení života v našem městě a regionu především v oblasti pracovních příležitostí, dopravní dostupnosti, bezpečnosti a pořádku v parcích, parkování v centru města.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková

Dvojka kandidátky

Zdeňce je 36 let a členkou zastupitelstva města Šumperka byla od roku 2014 do dubna 2019. Její profesí je poradenství v oblasti energetických úspor vlastníkům rodinných a bytových domů. Je spoluzakladatelkou PRO-REGIONu. Zdenčinou srdeční záležitostí je malování pohádkových motivů do dětských pokojíčků.

Ve volném čase se věnuje iniciativě Rekonstrukce státu, kde je ambasadorkou pro Olomoucký kraj. Fandí a přispívá Nadačnímu fondu proti korupci. Její prioritou je odstranění klientelistických struktur z naší radnice.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. Petr Blažek

Trojka kandidátky

Petrovi je 52 let a v letech 2015 až 2019 (leden) byl členem zastupitelstva města Šumperka. Je spoluzakladatelem PRO-REGIONu. Petr je ředitelem stavební firmy, pracuje v tvrdém konkurenčním oboru, kde se stará o zajištění práce pro sebe a svých 150 spolupracovníků.

V komunální politice usiluje především o napravení mnohaletého špatného stavu řízení městských firem a šumperské radnice. Jeho prioritou je také provozování VaK opět přímo obcemi, bez účasti zahraničních prostředníků. Ctí motto: Tato země, voda i město je naše.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. Jiří Vozda

Čtyřka kandidátky, zastupitel

Jirkovi je 57 let. Od roku 2014 je členem zastupitelstva města Šumperka. V roce 2016 byl zvolen rovněž zastupitelem Olomouckého kraje. Profesně je Jiří geodet a vlastní v Šumperku malou geodetickou společnost. Ve volném čase se jde ze všeho nejraději proběhnout.

Dříve byl zakladatelem šumperské buňky hnutí ANO 2011. Důvodem jeho odchodu byla především nespokojenost s činností vedoucích představitelů. S PRO-REGIONem spojil síly proto, že si za předchozí 4 roky v zastupitelstvu města názorově sedli a hodlá dál pokračovat v práci pro region.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

MUDr. Miloslav Borek

Pětka kandidátky, zastupitel

Miloslavovi je 54 let a profesí je praktický lékař pro dospělé. Od února 2019 je zastupitelem města Šumperka. Má rád Šumperk a jeho okolí a nikde jinde by žít nechtěl. Naše město podle něj patří k nejkrásnějším v republice. V posledních letech má ale pocit, že v některých částech města se začínají hromadit jedinci nebo skupiny lidí, které negativně ovlivňují pořádek a klid ve městě. Rád by přispěl k vyřešení některých problémů.

Ve volném čase Miloslav rád chodí do přírody, s oblibou provozuje turistiku a jinak sportuje.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Tomáš Menšík

Šestka kandidátky

Tomášovi je 45 let a v letech 2014 až 2018 byl členem zastupitelstva města Šumperka. Je jednatelem společnosti pro správu budov. Rád by prosadil prospěšné změny v rozvoji města a regionu. Chtěl by také dořešit některé kostlivce současného vedení města.

Tomáš ve volném čase rád cestuje a šlechtí CHILLI papričky. Za svoji prioritu považuje bytovou problematiku pro mladé lidi, podporu podnikatelů (investorů), vhodnější nastavení územního plánování a otázku omezení hazardních her.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. Slavomír Bušina

Sedmička kandidátky

Slávkovi je 42 let a profesně je strojírenským inženýrem. Za největší úskalí našeho regionu považuje územní plánování. Uvědomuje si, že každá krajina má své limity pro realizaci lidského pohodlí, při jejichž překročení se již nelze vrátit bezbolestně. Rád by, kdyby si to uvědomili také naši radní.

Jeho srdeční záležitostí je ochrana přírody a objevování zajímavých míst v Jeseníkách. Baví ho jakákoliv činnost, která pomáhá přežít volně žijícím živočichům a rostlinám.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. et Ing. Bc. Bronislav Suchý

Osmička kandidátky, zastupitel

Broňkovi je 54 let a od května 2019 je zastupitelem města Šumperka. Od roku 2015 je rovněž členem finančního výboru města. Profesně je odborníkem na malé vodní elektrárny a řešení vodních turbín. Zajímá se o moderní technologie a matematiku. Životní zkušenosti, vzdělání, praxe a ekonomická nezávislost mu umožňují aktivně se věnovat věcem veřejným. Své uplatnění vidí v ekonomické a energetické oblasti.

Jeho prioritou je racionální řešení poklesu počtu obyvatel, energetická koncepce města a správa veřejného majetku.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Ing. Zdeněk Kocourek

Devítka kandidátky

Zdeňkovi je 71 let a jeho celoživotní profesí je dopravní inženýrství. V oboru dopravy je také soudním znalcem a PRO-REGION zastupuje v dopravní komisi města. Trápí ho skutečnost, že se Šumperk ve svém vývoji zastavil a převládá spíše pesimistická nálada, že počet obyvatel dlouhodobě klesá a rozvoj turistického ruchu neodpovídá možnostem města.

Podle Zdeňka Šumperk potřebuje nové impulsy, které by město zviditelnily. Protože nechce stát mimo veřejný život města a jen kritizovat, kandiduje do zastupitelstva.

Free Website Template for Restaurants by Free-Template.co

Daniel Macák

Desítka kandidátky

Danovi je 41 let a je předsedou spolku PRO-REGION budoucnosti. Profesně je vedoucím skupiny dálkového řízení provozu v SŽDC. Vzhledem ke svým zkušenostem ve Sboru dobrovolných hasičů je členem Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě. Říká, že je potřeba využít obrovský potenciál města, zlepšit hospodaření a přestat mrhat svěřenými prostředky.

Danovou prioritou je zapojení občanů do dění ve městě. Za důvod jejich apatie považuje nezájem vedení města k jejich názorům a problémům. A to by moc rád změnil.

POZNEJTE I NAŠE DALŠÍ KANDIDÁTY

Kompletní kandidátní listina PRO-REGION pro volby do zastupitelstva města Šumperka ve dnech 5. a 6. října 2018

Noviny PRO-REGION, říjen 2018 - zde si můžete přečíst naše předvolební noviny, které jsme zaslali do poštovních schránek všech domácností v Šumperku, v celkovém počtu 12,5 tisíce kusů. Služby České Pošty nás bohužel velice zklamaly. Hlásí se nám obrovské množství lidí napříč Šumperkem, kteří naše noviny vůbec neobdrželi nebo je obdrželi teprve ve dnech po volbách. Způsobená komplikace nás velice mrzí, ale na informace PRO-LIDI není nikdy pozdě, proto vám je rádi poskytneme alespoň touto cestou.

Program

PRO komunální volby v Šumperku - 5. a 6. října 2018